Publications

The Lvov-Warsaw School Research Center. Publication series

Volume 1.

Anna Brożek, M. Będkowski, A. Chybińska, S. Ivanyk, D. Traczykowski, Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School (https://semper.pl/anti-irrationalism/)

Volume 2.

Jacek Jadacki, Stanisław Leśniewski: Genius of Logic (http://epigram.eu/stanislaw-lesniewski-genius-of-logic-jacek-jadacki/)

Volume 3.

Anna Brożek, Analiza filozoficzna. O metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej (https://www.ccpress.pl/analiza-i-konstrukcja-o-metodach-badania-pojec-w-szkole-lwowsko-warszawskiej)