The Lvov-Warsaw School Research Center


Statement of the LWS RC members in face of Russian invasion on Ukraine

On February 24, 2022, the Russian army launched an invasion of independent Ukraine.

The undersigned members, collaborators, and supporters of the Lvov-Warsaw School Research Center and Kazimierz Twardowski Philosophical Society in Lviv firmly condemn the aggression and express solidarity with the Ukrainian people who resisted it.

The idea that held the Lvov-Warsaw School together from the beginning was the opposition to irrationalism, both in the sphere of beliefs and in its extension, the sphere of action. Any military aggression is based on irrational, and often insane, ideology underpinning it. This is also the case with the current attack on Ukraine.

Several dozen years ago, on September 1, 1939, independent Poland was invaded by Nazi Germany, and on September 17, Soviet Russia joined the invasion. The six-year-long World War II, which began with the attack on Poland, killed over 50 millions of people. This war and its political consequences caused havoc also among the members of the Lvov-Warsaw School, the tradition of which we cultivate. Many of them died. Among those who survived, some went through the nightmare of concentration camps, some lost all their belongings and the results of creative work, others were forced to emigrate.

Today, explosions, shots and sirens are heard all over Ukraine, as in September 1939 in Poland. They can also be heard in Lviv – the cradle of the Lvov-Warsaw School.


We express the spiritual unity with our Ukrainian friends, members of the Center for Research on the Tradition of the Lvov-Warsaw School and the Kasimir Twardowski Philosophical Society of Lviv.

We also address the words of support to all members of the Ukrainian Nation. We believe that their heroic resistance with the support from the international community will stop this barbaric aggression!

Signatories (the list is actualized):

Zofia Adamowicz (Polska Akademia Nauk)

Adam Andrzejewski (Uniwersytet Warszawski)

Michał Barcz (Uniwersytet Warszawski)

Christian Bassac (Université de Lyon)

Arianna Betti (Universiteit van Amsterdam)

Marcel Boumans (Utrecht University)

Johannes Brandl (Universität Salzburg)

Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski)

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Chris Bremmers (Radboud University Nijmegen)

Daphne Brandenburg (University of Groningen)

Jan Bransen (Radboud University)

Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski, kierownik Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej)

Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przemysław Bursztyka (Wydział Filozofii UW)

Menno van Calcar (Erasmus University Rotterdam)

Sidney Carls-Diamante (Universität Konstanz)

Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)

Frank Chouraqui (Leiden University)

Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Jagielloński)

Alicja Chybińska (Uniwersytet Warszawski)

Menno van Calcar (Erasmus University Rotterdam)

Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski)

Cezary Cieśliński (Uniwersytet Warszawski)

Francesco Coniglione (Universita di Catania)

Jan Czerniawski (Uniwersytet Jagielloński)

Willem Daub (VU University Amsterdam)

Michał Dobrzański Uniwersytet Warszawski

Anna Dziedzic (Uniwersytet Warszawski)

Bogdan Dziobkowski (Uniwersytet Warszawski)

Pascal Engel (School for Advanced Studies in the Social Sciences, Paris)

Marisa Ferrari (Enterprise Language Services)

Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Magdalena Gawin (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Golińska-Pilarek (Uniwersytet Warszawski)

Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)

Justyna Grudzinska-Zawadowska (Uniwersytet Warszawski)

Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Nel van den Haak (Amsterdam UMC)

Witold M. Hensel (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Homa (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Aleksandra Horecka (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Herbich (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)

Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski)

Bartosz Janik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Anna Jedynak (Uniwersytet Warszawski)

Adam Jonkisz (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)

Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)

Andrzej Kasperek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Katarzyna Kijania-Placek (Uniwersytet Jagielloński)

Benjamin Kiderman (Universitetet i Oslo)

Colin Guthrie King (Providence College)

Ansten Klev (Akademie věd České republiky)

Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)

Bart van Klink (Vrije Universiteit Amsterdam)

Piotr Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)

Artur Kosecki (Uniwersytet Szczeciński)

Srećko Kovač (Institute of Philosophy, Zagreb)

Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski)

Artur Koterski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Stanisław Krajewski (Uniwersytet Warszawski)

Krystyna Krauze-Błachowicz (Uniwersytet Warszawski)

Roman Kubicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Theo Kuipers (University of Groningen)

Katarzyna Kuś (Uniwersytet Warszawski)

Adrian Kuźniar (Uniwersytet Warszawski)

Sandra Lapointe (McMaster University)

Bernard Linsky (University of Alberta)

Krzysztof Łastowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mateusz Łełyk (Uniwersytet Warszawski)

Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Agata Łukomska (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Łukowski (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski)

Bartosz Maćkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Anthonie Meijers (Eindhoven University of Technology)

Mayli Mertens (University of Copenhagen)

Ryszard Miszczyński (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Marcin Miłkowski (Polska Akademia Nauk)

Luis Fernández Moreno (Professor of Philosophy, Complutense Universiy of Madrid)

Jos de Mul (Erasmus University Rotterdam)

Roman Murawski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Agnieszka Nogal (Uniwersytet Warszawski)

Ewa Nowak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marek Nowak (Uniwersytet Warszawski)

Teresa Obolevitch Sbdnp (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)

Adam Olech (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)

Katarzyna Paprzycka-Hausman (Uniwersytet Warszawski)

Sławomir Pasikowski (Uniwersytet Łódzki)

Leszek Pawelski (prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych)

Jeanne Peijnenburg (University of Groningen)

Tomasz Placek (Uniwersytet Jagielloński)

Witold Płotka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Varsha Paleri (University of Antwerpen)

Joel Parthemore (University of Skövde, Skövde, Sweden)

Marek Porwolik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Adam Przepiórkowski (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Przybysz (Uniwersytet Gdański)

Tomek Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)

Wojciech Rechlewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Erich Reck (University of California, Riverside)

Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński)

Jan-Willem Romeijn (University of Groningen)

Wojciech Rostworowski (Uniwersytet Warszawski)

Zuzanna Rucinska (University of Antwerp)

Dorota Rybakiewicz (Uniwersytet Łódzki)

Zuzana Rybarikova (Univerzita Palackého v Olomouci)

Marcin Rychter (Uniwersytet Warszawski)

Wojciech Sady (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Wiesława Sajdek (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)

Marian van der Schaar (Universiteit Leiden)

Aleksy Schubert (Uniwersytet Warszawski)

Peter Simons (Trinity College Dublin)

Maciej Sendłak (Uniwersytet Warszawski)

Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)

Mikołaj Sławkowski-Rode (Uniwersytet Warszawski)

Robert Sochacki (Uniwersytet Opolski)

Marian Srebrny (Polska Akademia Nauk)

Friedrich Stadler (Universität Wien)

Dariusz Surowik (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)

Artur Szutta (Uniwersytet Gdański)

Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski)

Edward Świderski (Université de Fribourg)

Kordula Świętorzecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Marcin Trepczyński (Uniwersytet Warszawski)

Kamil Trombik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Kazimierz Trzęsicki (Uniwersytet w Białymstoku)

Konrad Józef Turzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Thomas Uebel (Uniwversity of Manchester)

Joseph Ulatowski (University of Waikato, New Zealand)

Martina Valkovic (Leibniz University Hannover; Radboud University Nijmegen)

Miklos Vassanyi (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary)

Jack Vromen (Erasmus University Rotterdam)

Halina Walentowicz (Uniwersytet Warszawski)

Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)

Konrad Werner (Uniwersytet Warszawski)

Ryszard Wiśniewski (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Wiesław Wójcik (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Anna Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Wróbel (Uniwersytet Warszawski)

Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Marek Zakrzewski (Politechnika Wrocławska)

Marta Zaręba (Uniwersytet Warszawski)

Marek Zawadowski (Uniwersytet Warszawski)

Jakub Zawiła-Niedźwiecki (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Zegzuła-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski)

Jan Zygmunt (Uniwersytet Wrocławski)

Paweł Zeidler (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adrian Ziółkowski (Uniwersytet Łódzki)


In order to supoort the statement, please fill in the form below.


The Lvov-Warsaw School Research Center was established in 2020 at Faculty of Philosophy, University of Warsaw. The aim od the Center is to stimulate and coordinate research into the tradition of the Lvov-Warsaw School.

The main tasks of the Center are:

(a) the continuation of historical and systematic research on the tradition of the LWS;

(b) the organization of cyclic seminars, symposia and conferences on the tradition of the LWS;

(c) institutional support for publications on the LWS;

(d) support of the website on the LWS.